Slajd 1 Slajd 3 Slajd 4

Nasze usługi

Prawo cywilne i handlowe

Kancelaria świadczy usługi w ramach różnych, szeroko pojętych, dziedzin prawa cywilnego. Doradza między innymi w zakresie prawa zobowiązań, rodzinnego, rzeczowego, spadkowego. Reprezentuje naszych Klientów w sporach sądowych, negocjacjach pozasądowych. Dla przedsiębiorców świadczy kompleksowe usługi z dziedziny prawa handlowego, również usługi związane z tworzeniem i rejestracją spółek.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie procesów inwestycyjnych, nadto zastępujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.

 

Prawo karne

Kancelaria występuje w postępowaniach karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego w charakterze obrońców oraz w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych.

Prawo medyczne

Kancelaria zajmuje się problematyką prawa medycznego, w tym odpowiedzialności za tzw. błąd w sztuce lekarskiej, ochrony zdrowia, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników służby zdrowia, a także zasad ich odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawno-pracownicze zarówno wobec pracodawców jak i pracowników. Redaguje projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich, projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy. W zakresie spraw prawno-pracowniczych reprezentuje naszych klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

.