Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Kara KNF

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na ubezpieczeniowego giganta 2,3 mln zł kary za nieprzestrzeganie terminów wypłacania odszkodowań.

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie z polisy OC w ciągu 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie. Termin ten może być dłuższy, gdy wyjaśnienie wszystkich niezbędnych okoliczności okazuje się w tym czasie niemożliwe. Wówczas wypłaca się je w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia okoliczności związanych z wypadkiem, ale nie później niż w ciągu 90 dni od złożenia zawiadomienia.