Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Dyżury adwokackie w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej  a Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej w Żywcu adwokat Magdalena Wykurz-Zontek pełniła w listopadzie oraz grudniu 2014 roku bezpłatne dyżury adwokackie w lokalu Towarzystwa.

W ramach pełnionego dyżuru można było uzyskać informacje  związane z kwestiami majątkowymi, konfliktami rodzinnymi i sąsiedzkimi, rozwiązania trudnych spraw spornych z instytucjami i urzędami oraz inne problemy wchodzące w zakres prawa cywilnego.